De 39e opleidingsschool is een feit!

9 december 2021

Op 8 november is de Graaf Jan van Nassauschool in Gouda gecertificeerd als opleidingsschool. Hiervoor zijn ze bezocht door twee leden van de stuurgroep ‘Samen Opleiden’ van Driestar educatief. De bijeenkomst bestond uit twee korte toespraken, de officiële certificering, felicitatiemoment, reacties van aanwezigen en een ‘viermomentje’ na schooltijd.

Hieronder lees je een verslag van de school zelf:

'In de toespraak werd aangehaald dat wie opgeleid wordt als leerkracht van meet af aan van alles tegelijk moet doen. Verder werd het belang van veel ‘vlieguren’ voor de klas tijdens de opleiding onderstreept en de meerwaarde van de verbinding tussen theorie en praktijk. De grootste verandering die de stap naar opleidingsschool voor ons geeft is die van begeleider naar mede-opleider zijn. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de uitleg van de werkplekbegeleider over het ‘waarom’ achter zijn handelen. 

Hierna vindt de officiële certificering plaats door middel van het tekenen van de documenten en de samenwerkingsovereenkomst. Dit doet Marco Visser als directeur. Vervolgens worden bloemen en een muurbord met ons nieuwe predicaat overhandigd. In een korte reactie onderstreept Marco Visser de toekomstbestendigheid in het samen opleiden. 

Omdat slechts enkele collega’s bij de certificering aanwezig konden zijn, hadden we na schooltijd een feestelijk koffiemoment met gebak en voor ieder een Dopper waterfles met de tekst ‘Wij zijn erkende opleidingsschool’. Daar hopen we nog veel slokken uit te drinken!'