Samen leren, samen professionaliseren

Artikel uit magazine Samenspel

Samen leren zorgt voor professionaliseren, vinden Tjako Gardenier en Willianne Evers. Hij is duaal pabostudent, zij is zijn werkplekbegeleider op De Wartburg in Woudenberg. Hoe geven zij het werkplekleren samen vorm? ‘We leren veel van en met elkaar door casussen te bespreken en elkaar op de werkvloer bezig te zien.’

Willianne: ‘Twee jaar geleden volgde ik de opleiding tot schoolopleider en slb’er aan Driestar hogeschool, waardoor ik nu aanstaande leerkrachten mag begeleiden. Tjako kwam onze school drieënhalf jaar geleden binnen als onderwijsassistent. Al snel hielp hij mee met de gymlessen die ik elke woensdag geef aan groep 3 tot en met 7. Zodoende leerden wij elkaar kennen.’

Tjako: ‘Toen mijn stageperiode als onderwijsassistent erop zat, heb ik gesolliciteerd en ben ik aangenomen als duale student. Ik kreeg een eigen klas en zit nu in het tweede jaar van de duale opleiding. Eerst stond ik voor groep 8, nu voor groep 6.’

Als werkplekbegeleider en student richt je je op samen leren en professionaliseren. Wat is de meerwaarde daarvan?

Willianne: ‘Wanneer je al langer met elkaar optrekt, ken je elkaar goed. Dat schept een band. Door die band kun je ook heel eerlijk naar elkaar zijn. Als je weet wat iemand belangrijk vindt en hoe iemand in bepaalde situaties reageert, dan begrijp je ook beter wat diegene moeilijk vindt en kun je daar beter op inspelen en dieper op doorgaan. Ook kun je elkaar juist extra in je kracht zetten. Het is gaaf als je dit kunt creëren op een school.’

Tjako: ‘Dankzij Samen in ontwikkeling ben je meteen een onderdeel van het team. Je krijgt de titel leerkracht en wordt ook zo gezien door de kinderen en je collega’s. Ook is het waardevol dat je allebei op dezelfde werkvloer bezig bent. Hierdoor leer je van en met elkaar; bijvoorbeeld door samen even te sparren over een kind- of oudergesprek.’

Wat leren jullie van elkaar?

Willianne: ‘Haha, waar zullen we eens beginnen… Tjako zorgt voor de structuur en de efficiëntie in onze samenwerking.’

Tjako: ‘Willianne is wat meer chaotisch, maar kan wel goed diepgang creëren in gesprekken. Samen zorgen we voor de sfeer, dat zit wel goed. Of we ook weleens ergens tegenaan lopen? Ja hoor, Willianne komt altijd overal te laat.’ 

Lachend: ‘Zelfs voor een reep chocola is het nog niet gelukt om haar ergens op tijd te krijgen. Ik heb mij er inmiddels bij neergelegd. Wat ik van Willianne heb geleerd is dat het er niet om gaat dat je tijdens je les precies alles volgt en uitvoert wat je van tevoren hebt voorbereid. Het inspelen op de situatie kan juist mooie momenten opleveren. Dit zorgt voor een ontspannen manier van lesgeven.’

Willianne: ‘Ik leer van Tjako dat het soms goed is om jezelf eerlijk en duidelijk uit te spreken. Ook is hij erg aanstekelijk in zijn enthousiasme en betrokkenheid.’

Komen jullie tot mooie resultaten?

Tjako: ‘We staan allebei met veel plezier voor de klas en genieten van ons werk. Kenmerkend voor ons allebei is dat we veel energie stoppen in het ontwerpen van rijke en mooie lessen. De ideeën die we hebben delen we ook weer met elkaar. Zo hebben we er allebei voordeel van.’

Willianne: ‘Tjako heeft in zijn eerste jaar voor groep 8 gestaan en allemaal lessen ontworpen voor het vak natuur. Dit jaar heb ik groep 8 en kan ik deze lessen weer gebruiken.’

Welke begeleiding krijg je als gecertificeerde opleidingsschool?

Willianne: ‘Driestar hogeschool organiseert jaarlijks meerdere scholingsdagen voor schoolopleiders. Er zijn veel teams samengesteld om met elkaar in gesprek te blijven over alles rondom Samen in ontwikkeling. Je kijkt over schoolmuren heen en doet het met elkaar. Zo kun je samen dingen bespreken en ook handige dingen delen.’

Tjako: ‘Als aanstaande leerkracht kun je altijd gelijk met je vragen bij iemand op je werkplek terecht. Je werkplek en je opleidingsschool werken samen en dat zorgt voor eenduidigheid en een vangnet. Dat is fijn!’

Dit artikel komt uit het magazine Samenspel. Meer over het magazine lees je hier.