Samen opleiden

Samen opleiden is een samenwerking tussen basisscholen en de pabo van Driestar hogeschool.

De basisscholen en Driestar hogeschool zijn samen verantwoordelijk voor het opleiden van de studenten tot basisbekwame en uiteindelijk excellente leerkrachten. Goed voor de pabostudent én goed voor het basisschoolteam!

De opleiding

Lees meer over de studieroute Samen opleiden op de pabo van Driestar hogeschool.

Lees verder

Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie (ELA)

De roep om regionalisering van het opleiden van leraren vraagt van ons een proactieve houding om als hogeschool en basisscholen de handen ineen te slaan Daarvoor is de ELA in het leven geroepen.

Lees verder

Informatie werkplekleren

Bij het werkplekleren vervult de werkplekbegeleider (mentor) een belangrijke rol in de ondersteuning en ontwikkeling van de student.

Lees verder

Werkplekleren en het nieuwe curriculum

De pabo van Driestar hogeschool heeft een nieuw curriculum. Wat betekent dat voor begeleiding van het werkplekleren 

Lees verder