Werkplekleren en het nieuwe curriculum

De pabo van Driestar hogeschool heeft een nieuw curriculum. Wat betekent dat voor begeleiding van het werkplekleren?

Vanaf het cursusjaar 2022-2023 starten bijna alle eerstejaarsstudenten van de pabo het nieuwe curriculum. Kern van dit nieuwe curriculum is dat het gebaseerd is op het beroepsprofiel voor de christelijke leraar én dat alle studievarianten een vorm van Samen opleiden zijn. Klik op onderstaande nieuwsberichten voor meer informatie.

  1. Veranderingen op de pabo van Driestar hogeschool 
  2. Het nieuwe curriculum en Samen opleiden: aanvullende informatie vanuit de stuurgroep Samen opleiden en Driestar hogeschool
  3. Stagebegeleiding wordt werkplekbegeleiding 
  4. Ervaring uit de praktijk