“Niet alleen de studenten leren, maar wij als collega’s ook”

Door Agnes Boot

Studenten die een deel van hun opleiding in de praktijk volgen, en zo het hele jaar rond twee dagen per week in jouw school te vinden zijn. Wat moet je er eigenlijk mee? Agnes Boot van de Timotheüsschool in Lelystad deelt haar ervaringen: “We voelen ons bevoorrecht dat onze school een erkende opleidingsschool is. Als leerkrachten geven we niet alleen kennis door aan de studenten, maar op onze beurt leren we ook weer van de kennis en inzichten van hen. Pure winst!”

Het traject om een erkende opleidingsschool te worden was leerzaam en verrijkend, vertelt Agnes. “Het begeleiden van studenten hoorde al helemaal bij onze school. En in ons team is de bereidheid om een lerende organisatie te zijn. Wij willen ons ontwikkelen in het Samen opleiden.”

Een van de voorwaarden om erkende opleidingsschool te worden is het hebben van een schoolopleider in de school. Agnes: “ Ik volgde de tweejarige opleiding tot schoolopleider. Een fantastische opleiding, vind ik, waarin ik mezelf leerde kennen als opleider van aanstaande leerkrachten.” 

Inzicht

Vervolgens heeft het hele team de cursus Werkplekbegeleider gevolgd. “In deze cursus leerden we hoe we op een goede en effectieve manier studenten begeleiden in hun ontwikkeling naar startbekwame leerkracht. Samen opleiden vraagt van de school onderwijskwaliteit in het werkveld. Dit heeft een positief effect op het leren van leerlingen. Prachtig! Daarna kregen we een realistisch beeld van onze school door onze sterke punten en onze ontwikkelpunten in kaart te brengen. Dit deden we door middel van het Zelfevaluatiekader (ZEK). Hierdoor kregen we goed inzicht in de status van ons onderwijsaanbod, condities, begeleiding, kwaliteitszorg, leerklimaat, professionaliteit en startbekwaamheid van aanstaande leerkrachten. We werden ons bewust van onze sterke punten en we zagen waar we ons nog in kunnen ontwikkelen. Ik beschreef dit in een ontwikkelplan. Ten slotte sloten we dit project af met de audit. De auditcommissie beoordeelde ons ZEK en ontwikkelplan en gaf ons erkenning voor opleidingsschool.”

Schoolopleider

Het team werkt nu onder leiding van mij als schoolopleider aan de ontwikkelpunten op het gebied van studentenbegeleiding. Agnes: “De schoolopleider overziet alles rondom stage. Ik coach de werkplekbegeleiders in hun begeleiding aan de studenten en ik stuur aan op een goede onderwijskwaliteit. Ook sta ik dicht bij de student. Ik begeleid het leer- en ontwikkelproces van de student. En de lijntjes naar Driestar hogeschool, het opleidingsinstituut, zijn via de schoolopleider kort.”

Samen leren

Het is heel prettig om SAM-studenten in de school te hebben, vindt Agnes. “In onze combigroepen is het fijn om een extra paar handen in de klas te hebben. Doordat de studenten twee dagen per week in de klas zijn, ontstaat er een band en vertrouwen in elkaar. Dit komt de evaluatiegesprekken ten goede. Collega’s geven terug dat zij niet alleen aan de aanstaande leerkrachten kennis doorgeven, maar dat zij op hun beurt ook leren van de kennis en inzichten van de aanstaande leerkrachten. Pure winst. We leiden de studenten zelf op tot goede collega’s. Samen opleiden is samen leren. Het maakt de verbinding tussen praktijk en theorie sterker. Dit maakt dat elke collega zich persoonlijk professioneel ontwikkelt, en dat we samen de onderwijskwaliteit bewaken. Zo ontstaat er op onze school een positief werkklimaat voor studenten, collega’s én leerlingen.”

Leerstof gaat leven

Hoe vinden studenten het eigenlijk om een deel van hun opleiding op de Timotheüsschool te volgen? “Heel plezierig”, vertelt Agnes. “Ze geven aan dat ze het fijn vinden om op werkvloer te leren en daarbij goed begeleid te worden. Een van de studenten schreef in z’n portfolio dat hij het belangrijk vindt om een band op te bouwen met leerlingen, en dat dat bij de Samen opleiden-variant van de pabo heel goed kan. De leerlingen kennen hem en hij kent de leerlingen. Ook is leren in de praktijk voor hem prettig. Hij gaf aan dat de leerstof gaat leven, omdat hij meteen kan toepassen wat hij eerder die week tijdens de colleges heeft geleerd.”

Rijkdom

“Het geeft voldoening dat wij veel voor de studenten mogen betekenen”, vindt Agnes. “Het dienend bezig zijn voor God en de naaste geldt ook naar de studenten toe. Behalve pedagogische en didactische tools die we ze aanreiken, mogen we een stukje meelopen met de identiteitsvorming van de studenten. We nemen hen mee in de godsdienstige beleving van onze school en delen met elkaar dingen uit ons eigen geloofsleven. Wat een rijkdom, hè?”