Samen professionaliseren: nodig hogeschooldocenten uit in de basisschool

Door Paul Vermeulen

Hoe kunnen we vormgeven aan het ideaal van Samen in ontwikkeling om als studenten, leraren en hogeschooldocenten samen te professionaliseren binnen de erkende opleidingsschool? Schoolopleider Paul Vermeulen liet zijn gedachten erover gaan.

Hoe kunnen we invulling geven aan de nieuwe verhouding tussen het opleiden in het opleidingsinstituut (60% opleiden) en het opleiden in de opleidingsschool (40% opleiden)? En hoe kunnen we binnen Samen in ontwikkeling de kloof tussen opleidingsinstituut en opleidingsschool verkleinen? Over die twee vragen heb ik nagedacht.

Het lijkt me mooi om de expertise van de hogeschooldocenten meer in de basisschool te halen. Jaarlijks zou ik een paar opleidingsmorgens willen organiseren, waarbij ik een of meerdere vakdocenten van de hogeschool uitnodig die samen met de aanstaande leraren én startende leraren aandacht besteed aan het ontwerpen van onderwijs. Ik denk dan aan:

  1. het samen doordenken en opzetten van een lessenserie, 
  2. het voorbereiden en geven van een les of activiteit, 
  3. de vakdocent die zelf een voorbeeldige les geeft in een van de groepen, zodat de (aanstaande) leraren de kunst kunnen ‘afkijken’. 

Op deze manier bereiken we het volgende: 

  • De docenten van de opleiding ervaren zelf hoe het is om voor een groep te staan in de opleidingsschool en kunnen zich daardoor beter inleven in wat de aanstaande leraar ervaart op de werkvloer. Ook kunnen ze er hun winst mee doen in hun eigen colleges.
  • Startende leraren hebben hun opleiding afgerond. De ervaring is dat zij, als leraren die de eindverantwoordelijkheid voor een groep hebben, in de praktijk zoveel werk op zich af zien komen, dat verdere persoonlijke ontwikkeling er gemakkelijk bij inschiet. Zij worden door het samen leren met docenten en aanstaande leraren in hun eigen werkomgeving opnieuw enthousiast gemaakt en werken zo aan verdere professionalisering. 
  • De aanstaande leraren kunnen profiteren van wat zij van ervaringsdeskundigen op de werkvloer aangeboden krijgen en kunnen dat vervolgens benutten in hun eigen ontwikkeling. Tegelijkertijd kunnen zij hun verfrissende blik en nieuwe theoretische kennis inbrengen. 

Zo werken we met elkaar aan een nog professionelere opleiding en werkomgeving. Ik kijk ernaar uit! 

Heb je ook ideeën om te werken aan het ideaal om studenten, leraren en hogeschooldocenten samen te laten professionaliseren binnen de opleidingsschool? Mail ons je suggesties!

Paul Vermeulen, schoolopleider Rehobothschool Moerkapelle