Cursus werkplekbegeleider

Een professionele werkplekbegeleider is een betere leerkracht. Op een SAM-school zijn werkplekbegeleiders noodzakelijk.

In de cursus werkplekbegeleider wordt gewerkt vanuit de drieslag van leren. Daarbij wordt aandacht besteed aan het leren van leerlingen, leren van de aanstaande collega en het leren van de opleider (werkplekbegeleider) als professional. Begeleiders worden dan ook geschoold in het begeleiden van aanstaande leraren.

Een belangrijk onderdeel van de training is het leren reflectief te zijn op het eigen handelen. Dit zorgt ervoor dat de leerkracht zich meer bewust wordt van wat hij of zij doet de klas en waarom op die manier. Wanneer een mentor zich bewust is van wat hij of zij doet en waarom, is het ook gemakkelijker om als rolmodel de aandacht van de student te vestigen op het eigen handelen, zodat de aanstaande leraar dit kan spiegelen. 

Meld je hier aan voor de cursus werkplekbegeleider.

SAM

SAM

Cursus werkplekbegeleider