Even voorstellen - nieuw stuurgroeplid en wisselingen auditteam

24 oktober 2022

We zijn blij dat Jan Zwerus als nieuw stuurgroeplid voor de regio midden Nederland zich bij ons heeft aangesloten. Maak hieronder kennis met hem! Daarnaast zijn er ook wisselingen binnen het auditteam.

Jan Zwerus, stuurgroeplid regio midden Nederland

Mij is gevraagd mezelf kort voor te stellen: Mijn naam is Jan Zwerus. In het dagelijks leven ben ik sinds twee jaar directeur-bestuurder van de drie VCOG-scholen in Neder-Betuwe. (de Eben-Haëzer- en Rehobothschool in Opheusden en de Sébaschool met locaties in Ochten en Kesteren). In de ruim 24  jaar die achter me liggen, heb ik op verschillende (speciaal) basisscholen een kleine bijdrage mogen leveren aan het onderwijs.

Sinds een klein half jaar maak ik deel uit van de SAM-stuurgroep. Wat was de reden om toe te treden tot deze SAM-stuurgroep? Ik ervaar een innerlijke betrokkenheid op het christelijk-reformatorisch onderwijs. Graag zet ik me in voor het christelijk onderwijs en voel me medeverantwoordelijk voor het leggen van een goede basis voor onze toekomstige en startende leerkrachten, zodat ze voldoende toegerust en gevormd worden voor hun plaats op één van onze scholen. Het is waardevol om binnen de stuurgroep mee te denken over Samen Opleiden en dit mooie initiatief verder uit te rollen over het werkveld. Daarnaast hoop ik dat steeds meer scholen de waarde inzien van Samen Opleiden. Het bundelt de theoretische bagage die onze studenten op PABO De Driestar krijgen met de dagelijkse realiteit en praktijk van iedere basisschool. Tot slot zie ik SAM als een mooie kans om de kwaliteit van het onderwijs én de expertise van het personeel te verhogen. Als basisscholen kunnen we met SAM zelf actief werken aan het toerusten en vormen van onze (toekomstige) professionals. Uiteraard in het besef van wat Psalm 127 ons zegt.

Wisselingen auditteam

Sinds afgelopen september versterkt Annemarie van Vreeswijk het auditteam. Hier zijn we blij mee, omdat we op deze manier weer een goede vertegenwoordiging vanuit de hogeschool hebben. We wensen Annemarie een goede tijd toe binnen het auditteam.

William Meuleman heeft de taak binnen het auditteam neergelegd en Peter Ruit gaat deze taak neerleggen. Beide collega`s zijn we dankbaar voor de jarenlange inzet binnen het auditteam.