Het nieuwe curriculum en Samen opleiden: aanvullende informatie vanuit de stuurgroep Samen opleiden en Driestar hogeschool

1 juli 2022

Graag praten we je in dit artikel bij over de ontwikkelingen binnen de pabo. Verder geven we informatie over de ontwikkelingen rondom de Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie (ELA) en helpen we je een keuze te maken op welke manier je als school betrokken wilt zijn bij de werkplekbegeleiding van studenten. Volgend cursusjaar starten we in het eerste jaar met het nieuwe curriculum volgens het concept van Samen opleiden.

We realiseren ons dat jullie ook in de laatste weken van het schooljaar zitten en nadenken over het aantal studenten dat jullie kunnen begeleiden. We hopen dat jullie die ruimte weer bieden. Onze studenten, de nieuwe leraren van de toekomst, zijn er erg mee geholpen en jullie als school op de lange termijn ook  

Persoonsvorming 

Een nieuw curriculum ontwikkelen voor de pabo is echt een enorme klus. Inmiddels zijn de leeruitkomsten en de toetsdoelen met de criteria beschreven voor de verschillende pabojaren. Vanaf maart zijn we gericht bezig om het ontwikkelen van het onderwijs op de drie ringen van het beroepsprofiel voor pabo 1.  

Een heel belangrijke plaats in het curriculum blijft de persoonsvorming van de student. In dat onderdeel van de opleiding, de professionele lijn van persoonsvorming, staat de vorming van de student zelf centraal in relatie tot de christelijke identiteit, het beroep, de actualiteit en de eigen persoon. Het gaat hier om verworteling in het gereformeerd belijden en wat christelijke denkers uit het verleden en heden ons daarin leren. Vandaar ook in het midden van het beroepsprofiel de Bron, Gods Woord, van waaruit we willen denken en opleiden. 

Studieontwikkeltraject 

Dit voorjaar hebben we samen met collega’s van de basisscholen gewerkt aan het studieontwikkeltrajectDaarbij waren verschillende vakgroepen en ontwikkelgroepen betrokken. Naast het leggen van deze verbindingen zijn we bezig met blended learning: een uitdaging waar we nu middenin zitten. Het studenontwikkeltraject wordt uitgewerkt op 3 niveaus: 

  • Op de werkplek in de stageschool 

  • Tijdens de colleges op de hogeschool 

  • In de voorbereiding en verwerking thuis 

Werkplekleren/portfolio 

In de achterliggende maanden is hard gewerkt door docenten en schoolopleiders aan een  verbeterd format voor het portfolio. Eenvoudig en duidelijk zijn de kernwoorden hierin. We willen dit nieuwe portfolio vanaf 2022-2023 gaan gebruiken voor alle studenten van pabo 1 en ook voor de studenten van Samen opleiden jaar 2 en 3. Omdat op nu op verschillende scholen met het Samen opleiden-concept gewerkt gaat worden, organiseren we voor alle werkplekbegeleiders webinars waarin we ingaan op deze manier van werkplekbegeleiding. Klik hier voor meer informatie over de webinars en aanmelding.

Informatie voor mentoren/werkplekbegeleiders 

We streven naar goede en toegankelijke informatievoorziening voor studenten, schoolopleiders, instituutopleiders en werkplekbegeleiders met betrekking tot werkplekleren en portfolio. Collega’s vanuit het werkveld en de pabo bouwen nauwgezet samen aan de inrichting van het portfolio/werkplekleren met het doel dat de pabo en het werkveld nauw aan elkaar verbonden zijn bij de opleiding van studenten. Iedereen bedankt die op welke wijze dan ook meedenkt om hier iets moois van te maken. Op de website van Samen in ontwikkeling is voor alle werkplekbegeleiders meer informatie te vinden over deze samenwerking. 

Educatieve levensbeschouwelijke alliantie (ELA) 

De samenwerking met andere hogescholen en universiteiten binnen de ELA krijgt meer vorm. De werkgroepen waarin namens de hogeschool William Meuleman in participeert, denken na over het werken met leeruitkomsten, de opleiding voor schoolopleider en de training voor werkplekbegeleiders. De eigenheid en zelfstandigheid van Driestar hogeschool is hierin erg belangrijk. Samenwerken op grote dossiers is noodzakelijk, maar het mag niet ten koste gaan van de eigen identiteit. Mede daarom is het des te belangrijker om elkaar als hogeschool en opleidingsscholen echt op te zoeken, vast te houden en ons aan elkaar te verbinden. Dan alleen kunnen we als christelijk-reformatorisch onderwijs sterk staan en ons eigen geluid blijvend laten horen.  Klik hier voor meer informatie over ELA. 

Samenwerkingsvormen basisschool en hogeschool 

Daarom vragen we nogmaals jullie aandacht voor het aansluiten bij de hogeschool. Op verschillende manieren is er samenwerking mogelijk. Vanuit de overheid krijgen we drie 

samenwerkingsvormen aangereikt. 

S1-school: werkplekbegeleiding door mentor en hogeschool samen 

De basisschool is een goede werkleerplek waar studenten werken aan hun ontwikkeling en begeleid worden door goede werkplekbegeleiders (voorheen mentoren die stage begeleidden). De beoordeling van het werkplekleren wordt door de hogeschool gedaan. Er is periodiek contact tussen de hogeschool en de basisschool over de voortgang van de studenten. Een vertegenwoordiger van de hogeschool bezoekt de basisschool. Eigenlijk is dit zoals we het in het verleden gewend waren. Alleen komen komen de studenten nu meer dagdelen stagelopen. De vraag is nu om deze vorm van samenwerking door middel van een afsprakenbrief vast te leggen. Basisschool en hogeschool zijn aan elkaar verbonden. 

>> meld je hier aan om S1-school te worden.

S2-schoolgecertificeerde opleidingsschool en opgeleide werkplekbegeleiders  

De basisschool en hogeschool gaan voor intensievere samenwerking. De basisschool is gecertificeerd of aspirant opleidingsschool binnen de Opleidingsschool Samen in ontwikkeling en heeft samen met de hogeschool een contract voor de gedeelde verantwoordelijkheid voor het opleiden van studenten. Werkplekbegeleiders worden opgeleid en zoveel als mogelijk is heeft elke school een eigen schoolopleider. De basisschool denkt mee in de ontwikkeling van de opleiding, zowel op de hogeschool als op de basisschool. De schoolopleider begeleidt de studenten in de stage en bezoekt regelmatig de hogeschool voor afstemming en scholing. De uren van de schoolopleider voor deze taak worden uit de bekostiging vergoed. De schoolopleider is toegerust om de studenten te beoordelen in de praktijk.  

>> meld je hier aan om S2-school te worden.

S3-school: basisschool is partner in leren en ontwikkelen 

De taken en verantwoordelijkheden van een S3-basisschool zijn hetzelfde als van een S2-school. Daarnaast werkt de basisschool met de hogeschool samen op onderzoeksthema’s waarin leraren, studenten en docenten participeren. Dit is een krachtige impuls op het gebied van leren voor studenten, de basisschool en de hogeschool waarbij ieders expertise ingezet wordt.    

>> meld je hier aan om S3-school te worden.  

Blijven informeren 

In de komende maanden hopen we u te blijven informeren over de ELA en Samen opleiden en professionaliseren. We beseffen meer dan ooit dat het grote goed dat we gekregen hebben, scholen waarin het Woord van de Heere klinken mag, vraagt om de handen inéén te slaan. Het vraagt om samen op te trekken en te gaan voor kwalitatief goed onderwijs waarin voluit de christelijke identiteit in doorklinken mag. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens de stuurgroep Samen opleiden, 

 

Annelies Kraaiveld 

manager pabo Driestar hogeschool