Stagebegeleiding wordt werkplekbegeleiding

1 juli 2022

In dit artikel leggen we kort uit wat het nieuwe curriculum betekent voor de stage en voor jou als stage/werkplekbegeleider op de opleidingsschool.

Vanaf cursusjaar 2022-2023 starten alle studenten die de pabo in een vierjarige route doen met het nieuwe curriculum. Dit geldt dus voor de blokvariant en de lintvariant van de voltijdroute, de deeltijdroute en de duale route. Er is één uitzondering: de studenten die de vwo-route volgen doen dit volgens het ‘oude’ curriculum. Studenten van de reguliere voltijdroute pabo 2, 3 en 4 vervolgen hun studie ook met het huidige curriculum en de daarbij behorende manier van stagebeleiding. 

Samen toewerken naar het niveau van startbekwame leraar 

Dit nieuwe curriculum is gebaseerd op het beroepsprofiel voor de christelijke leraar en heeft meer aandacht voor werkplekleren dan voorheen. In het interview met het management van de pabo wordt uitgelegd dat álle routes een vorm van Samen opleiden worden, dat wil zeggen: een deel van de opleiding gebeurt door werkplekbegeleiders op de opleidingsschool. Daarom wordt dit nieuwe curriculum ook samen met het werkveld en collega’s van Driestar hogeschool ontwikkeld. Samen willen we staan voor een opleiding waarin we toewerken naar het niveau van de startbekwame leraar. Dat doen we door het werken met de vijf verschillende beroepstaken die in het beroepsprofiel van de christelijke leraar beschreven staan. 

Beroepstaken en werkplekleren 

Het werkplekleren van de studenten (voorheen stage) cirkelt in het nieuwe curriculum meer om de beroepstaken, en minder om opdrachten die ze uit moeten voeren. Per beroepstaak heeft de student als aanstaande leraar doelstellingen om naar toe te werken. Het is de bedoeling dat hij ieder jaar van zijn studie een stapje dichter bij het niveau van de startbekwame leraar komt. Dit gebeurt voor een groot deel tijdens het werplekleren, dat daarmee een grotere plek krijgen in de totale opleiding van de student. Om die reden gebruiken we voor de stage in het nieuwe curriculum deze term ‘werkplekleren’. 

Werken met een plan om doelstellingen te bereiken 

In het eerste jaar van hun studie maken de studenten kennis met de hele school en met alle beroepstaken. De nadruk ligt op beroepstaak 1: het leidinggeven aan leerlingen, en beroepstaak 2: begeleiden van leer- en ontwikkelingsprocessen van leerlingen. Concreet betekent dit dat de aanstaande leraar aan het einde van jaar 1 in staat is een groep leerlingen les te geven, in een prettig pedagogisch klimaat, met behulp van een methode en in elk vakgebied. Om dat doel te bereiken maakt hij met ondersteuning van de hogeschool en zijn werkplekbegeleider een plan van aanpak. Daardoor wordt duidelijk wat de student en de werkplekbegeleider van elkaar verwachten. 

Webinars over werkplekbegeleiding 

Het werkplekleren vraagt dus een andere manier van begeleiding dan je gewend was van het begeleiden van studenten van de reguliere variant van de voltijdroute, de nieuwe blokvariant. Bij de Samen opleiden-route, in het nieuwe curriculum lintvariant genoemd, was deze manier van begeleiden al gebruikelijk. In de praktijk levert dat op de meeste scholen veel enthousiasme op. We geloven dat deze vorm van Samen opleiden waardevol is voor de student, jou als begeleider én jullie school. Graag leggen we jullie daar alles over uit in een van de webinars die we vanaf september 2022 organiseren. Klik hier voor meer informatie en aanmelding. 

>> klik hier voor alle informatie rondom werkplekleren en het nieuwe curriculum.